Make your own free website on Tripod.com
         
       
  เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรม

ขั้นตอนการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนฯ มีขั้นตอนต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ
ขั้นตอนที่ 2 มอบเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ให้ผู้ขอบริการ
ขั้นตอนที่ 3 รับคำร้องและตรวจสอบเอกสาร
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
ขั้นตอนที่ 5 ส่งเรื่องให้ อสจ. พิจารณา
ขั้นตอนที่ 6 อสจ.พิจารณาอนุมัติเงินกู้
ขั้นตอนที่ 7 ศภ. กสอ. ตรวจสอบเอกสารและการเบิกจ่ายเงินกู้
ขั้นตอนที่ 8 สอจ. ทำนิติกรรมสัญญาและจ่ายเงินกู้
ขั้นตอนที่ 9 จัดส่งเอกสารให้ ศภ.7 กสอ. ตรวจสอบ
ขั้นตอนที่ 10 การติดตามหนี้
ขั้นตอนที่ 11 การรายงานผลการดำเนินงาน


เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
1. หลักฐานเอกสารประกอบคำขอกู้เงินฯ
2. แบบคำขอกู้เงินทุนหมุนเวียน
3. แบบฟอร์มรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบคำขอกู้
4. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้กู้เงิน (สำหรับคู่สมรสของผู้กู้)
5. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ค้ำประกัน (สำหรับคู่สมรสผู้ค้ำประกัน)
6. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนหรือรายได้
7. แผนที่อยู่ปัจจุบันของผู้กู้
ประเภทอุตสาหกรรมที่ให้การสนับสนุน

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
- การทอผ้าไหม และฝ้าย ด้วยกี่กระตุก การสร้างเครื่องสาวไหม การมัดหมี่เป็นต้น
- การทำผ้าบาติก
- การทำผ้ามัดย้อม
- การตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
- การทอพรมด้วยมือ และเครื่องจักร
- การทำผ้าห่มนวม
- การปักฉลุด้วยจักรเย็บผ้า
อุตสาหกรรมเซรามิคส์ และแก้ว
- การทำผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เครื่องเคลือบดินเผา และเซรามิคส์
- การเป่าแก้วศิลป์
- การลำลวดลายบนแก้ว
- การสร้างเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา
- การสร้างเตาเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน
- การทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ หวาย ไม้ไผ่ เส้น ใยพืช และวัสดุอื่น
- การทำผลิตภัณฑ์เลียนแบบของโบราณจากไม้ หวาย ไม้ไผ่ เส้นไยพืช และวัสดุอื่น
- การแกะสลักไม้
อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ
- การทำเครื่องเงินรูปพรรณ
- การทำเครื่องทอรูปพรรณ
- การทำตัวเรือนเครื่องประดับ (เช่น การทำเครื่องประดับจากเงิน /ทอง,การฝังอัญมณีลงบนตัวเรือน ฯลฯ)
- การชุบเงิน ชุบทอง
- การเจียระไนพลอย
- การหลอม รีด ปั้ม ทำเครื่องประดับ หรือเครื่องหมายราชการ และอื่นๆ
อุตสาหกรรมเกษตร
- การแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง
- การแปรรูปผลไม้กวน เช่น มะม่วงกวน สัปปะรดกวน
- การถนอมอาหารจากผัก และผลไม้ (หมักดอง หรือแช่อิ่ม หรือเชื่อม) เช่น มะเขือเทศแช่อิ่ม
- การทำเครื่องดื่มสมุนไพร
- แปรรูปอาหาร เช่น ไส้กรอก หมูยอ แหนม กุนเชียง และวัตถุดิบอื่น
- การถนอมอาหาร เช่น ปลาร้า ปลาส้ม กะปิ และผลิตภัณฑ์จากปลาร้า และวัตถุดิบอื่น
- การทำน้ำพริก
- การทำขนมไทย หรือขนมพื้นเมือง
- เบเกอร์รี
- การทำแป้งเม็ด
- การทำก้วยเตี๋ยวสด และอบแห้ง
- การทำขนมจีน
หัตถกรรม
- การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า กระดาษ เกล็ดปลา รังไหม และวัสดุอื่น
- การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า กระดาษ เส้นใยพืช เกล็ดปลา รังไหม และวัสดุอื่น
- การทอเสื่อกก กระจุด เส้นใยพืชอื่น ๆ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อ
- การประดิษฐ์ของชำร่วย และของที่ระลึก
- การผลิตภัณฑ์กระดาษอัด (เปเปอร์มาเช)
- การจักสานไม้ไผ่ หวาย หวายเทียม พลาสติก เส้นใยพืช ทองเหลือง และวัสดุอื่น
- การทำกระดาษสา
- การทำไม้กวาด
- การทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ไม้ตาล และไม้มะพร้าว
- การพิมพ์ซิสค์สกรีน
- การทำเครื่องถมเงิน ถมทอง
- การทำเครื่องทองลงหิน
- การทำเครื่องเขิน
- การทำผลิตภัณฑ์เบญจรงค์
? การแกะสลักหินอ่อนการทำผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ หรือหนังเทียม

อุตสาหกรรมสนับสนุน
- การกลึงโลหะ
- การชุบเหล็ก
- การหล่อเรซิ่น และพลาสติก
- การผลิตอุปกรณ์ อะไหล่รถยนต์ , จักรยาน จักรยานยนต์ และอื่นๆ
- การทำผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กล๊าส
- การทำบรรจุภัณฑ์
- การชุบโครเมียม และรมดำ
- การชุบโลหะในระบบ GMAW
- การหลอมอลูมิเนียม
- การซ่อมเครื่องทำความเย็น
- การผลิตระบบการประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่ม กำลังแรงม้าเครื่องยนต์ เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
อุตสาหกรรมอื่น
- การทำอิฐดินเผา
- การทำผลิตภัณฑ์จากซีเมนต์ เช่น อิฐบล๊อก เฟอร์นิเจอร์สนาม , เสา , ท่อน้ำ , โอ่ง , ลูกกรง เป็นต้น
- การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน และการประกอบสายไฟฟ้า
- กิจการซ่อมเครื่องยนต์ รถยนต์ และจักรยานยนต์
- การเคลือบรูปวิทยาศาสตร์
- การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า และแก๊ส รวมการทำประตูม้วน , เหล็กดัด
- กิจการปะผุ เคาะพ่นสีรถยนต์
- การตีเหล็ก
- การทำผลิตภัณฑ์จากสังกะสี อลูมิเนียม และสแตนเลส